ARCHIWUM WIADOMOŚCI

WYNIKI EGZAMINU Z PI dodano: 7 lipca 2017r.
Wyniki egzaminu z Podstaw Informatyki dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja z dn. 04.072017 r. dostępne są TUTAJ.

WYNIKI EGZAMINU Z PP2 dodano: 4 lipca 2017r.
Wyniki egzaminu z Podstaw Programowania 2 (Termin 1) dla kierunku Informatyka z dn. 30 czerwca 2017 r. dostępne są TUTAJ. Hasło jak do materiałów wykładowych.

WYNIKI KOLOKWIUM Z PP2 dodano: 3 lipca czerwca 2017r.
Wyniki popraw kolokwiow laboratoryjnych z Podstaw Programowania 2 z dn. 3 lipca 2017 r. dostępne są TUTAJ.

WYNIKI KOLOKWIUM Z PP2 dodano: 28 czerwca 2017r.
Wyniki popraw kolokwiow laboratoryjnych z Podstaw Programowania 2 z dn. 27 czerwca 2017 r. dostępne są TUTAJ.

WYNIKI EGZAMINU Z PP2 dodano: 19 czerwca 2017r.
Wyniki egzaminu z Podstaw Programowania 2 (Termin 0) dla kierunku Informatyka z dn. 14 czerwca 2016 r. dostępne są TUTAJ. Hasło jak do materiałów wykładowych.

WYJAZD SłUżBOWY dodano: 18 czerwca 2017 r.
W związku z wyjazdem służbowym odwoluję godziny przyjęć w tygodniu 19-25 czerwca 2017 r. Nie odbędą się również zajęcia laboratoryjne z PP2 w dniu 21 czerwca 2017r.

WYNIKI KOLOKWIUM Z PP2 dodano: 18 czerwca 2017r.
Wyniki popraw kolokwiow laboratoryjnych z Podstaw Programowania 2 dostępne są TUTAJ.

WYNIKI KOLOKWIUM Z PP2 dodano: 11 czerwca 2017r.
Wyniki drugiego kolokwium laboratoryjnego z Podstaw Programowania 2 dostępne są TUTAJ.

TERMINY EGZAMINóW Z PI dodano: 11 czerwca 2017r.
Poprawy egzaminu z Podstaw Informatyki (kier. EiT, sem. 1) w sesji letniej r. ak. 2016/2017 odbędą się:

- 4 lipca 2017 r., wtorek, godz. 12:15, aula E1,
- 8 wrzesnia 2017 r., piątek, godz. 10:15, aula E1.

Studentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu proszę o sporządzenie listy i przesłanie jej do mnie przed rozpoczęciem sesji w celu przygotowania odpowiedniej liczby arkuszy egzaminacyjnych.

TERMINY EGZAMINóW Z PP2 dodano: 27 maja 2017r.
Terminy egzaminów z Podstaw Programowania 2 dla kierunku Informatyka w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017:

30 czerwiec 2017,piątek,godz. 8:15,aula E1
4 lipiec 2017,wtorek,godz. 12:15,aula E1
8 wrzesień 2017,piątek,godz. 10:15,aula E1

Uwaga!
  1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium potwierdzone wpisem do systemu EKS.
  2. Na egzamin należy przyjść z legitymacją studencką. Brak legitymacji uniemożliwi pisanie egzaminu.
  3. Egzamin można pisać dwukrotnie.
  4. Na egzamin nie trzeba się zapisywać.
  5. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  6. Podczas egzaminu nie można korzystać z materiałów i urządzeń pomocniczych.
  7. Przypadki niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania przebiegu egzaminu skutkowały będą przerwaniem egzaminu danemu studentowi i pisemnym zgłoszeniem tego faktu Dziekanowi (zgodnie z regulaminem studiów).
  8. Proszę o przyniesienie arkuszy papieru w formacie A3 oraz spinacza do papieru.

Poprzednie                         Następne
(c) A. Fabijańska