BIBLIOMETRIA

  WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE
MOICH PUBLIKACJI

      Cytowania: 197
-- bez autocytowań: 182
Index H: 7

      Cytowania: 284
-- bez autocytowań: 254
Index H: 8

      Cytowania: 676
Index H: 12

 

 MOJE NAUKOWE PROFILE