BIBLIOMETRIA

  WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE
MOICH PUBLIKACJI

      Cytowania: 173
-- bez autocytowań: 150
Index H: 7

      Cytowania: 216
-- bez autocytowań: 193
Index H: 8

      Cytowania: 599
Index H: 11

 

 MOJE NAUKOWE PROFILE