TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Poniżej zamieszczam propozycje tematów prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) na rok akademicki 2018/2019. Jestem również otwarta, na tematy prac dyplomowych sugerowane przez Studentów.
W takim wypadku, proszę o kontakt osobisty.

1.
Temat: Uczenie ze wzmocnieniem na przykładzie gry Sokoban (lub innej gry logicznej)
Ang.: Rainforcement learning for solving the Sokoban game (or other logical game)
Rodzaj: praca magisterska

2.
Temat: Transfer styli muzycznych
Ang.: Music style transfer
Rodzaj: praca magisterska/praca inżynierska

3.
Temat: Automatyczna generacja utworów muzycznych (muzyka, tekst, styl)
Ang.: Automatic songs generation (music, text, style)
Rodzaj: praca magisterska

4.
Temat: Klasyfikacja wirusów na typy i podtypy w oparciu o ich genomy
Ang.: Genome based virus typing and subtyping
Rodzaj: praca magisterska

5.
Temat: Wykrywanie miejsc lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych
Ang.: Landing sites detection for unmanned aerial vehicles
Rodzaj: praca inżynierska

6.
Temat: Segmentacja naczyń krwionośnych w obrazach MRI wątroby
Ang.: Vessel segmentation from liver MRI images
Rodzaj: praca magisterska

7.
Temat: Automatyczna koloryzacja starych zdjęć (ew. komiksów) (deep-learning)
Ang.: Automatic colorization of old grayscale images (alternatively: comics) (deep-learning)
Rodzaj: praca inżynierska

8.
Temat: Rozpoznawanie gestów w sekwencjach wideo (deep-learning)
Ang.: Gesture recognition in video sequences (deep-learning)
Rodzaj: praca inżynierska

9.
Temat: Automatyczna detekcja i zliczanie słojów przyrostów rocznych w obrazach przekrojów drzew (dla potrzeb datowania drzew)
Ang.: Automatic detection and counting of annual tree-rings in images of tree-trunk cross-sections (for tree dating)
Rodzaj: praca inżynierska

10.
Temat: Segmentacja obrazów śródbłonka rogówki oraz analiza ilościowa komórek śródbłonka
Ang.: Segmentation of corneal endothelium image and quantitative analysis of endothelial cells
Rodzaj: praca inżynierska

11.
Temat: Segmentacja centralnej o obwodowej strefy prostaty z obrazów T2 zależnych MRI w 2D
Ang.: Segmentation of central and perpherial zone of prostate based on T2 MRI scans in 2D
Rodzaj: praca inżynierska

12.
Temat: Projekt i implementacja strony domowej nauczyciela akademickiego z możliwością edycji
Ang.: Project and implementation of an editable homepage of an academic teacher
Rodzaj: praca inżynierska

13.
Temat: Analiza porównawcza złożoności czasowej i pamięciowej wybranych algorytmów sortowania
Ang.: A comparative analysis of time and memory complexity of the selected sorting algorithms
Rodzaj: praca inżynierska

14.
Temat: Tablice z haszowaniem - projekt i implementacja demonstratora
Ang.: Hash tables - project and implementation of a demonstrator
Rodzaj: praca inżynierska

15.
Temat: Akceleracja wybranych algorytmów segmentacji obrazów 3D z wykorzystaniem GPU
Ang.: GPU acceleration of the selected algorithms for 3D image segmentation
Rodzaj: praca inżynierska

16.
Temat: Wizualizacja trójwymiarowych danych obrazowych z wykorzystaniem biblioteki VTK
Ang.: Visualization of 3D image data using VTK library
Rodzaj: praca inżynierska

17.
Temat: Multimedialna prezentacja Instytutu Informatyki Stosowanej
Ang.: The multimedia presentation of the Institute of Applied Computer Science
Rodzaj: praca inżynierska

18.
Temat: Analiza porównawcza algorytmów klasteryzacji danych w zastosowaniu do segmentacji obrazów medycznych
Ang.: The comparative analysis of the clustering algorithms in segmentation of medical images
Rodzaj: praca inżynierska

19.
Temat: Badanie wpływu szumów obecnych w obrazie na dokładność detekcji krawędzi
Ang.: Noise influence on edge detection accuracy in digital images
Rodzaj: praca inżynierska

20.
Temat: Przegląd i porównanie bibliotek do przetwarzania obrazów
Ang.: Review and comparison of image processing libraries
Rodzaj: praca inżynierska

21.
Temat: Przegląd i porównanie bibliotek do uczenia głębokiego
Ang.: Review and comparison of deep-learning libraries
Rodzaj: praca inżynierska

22.
Temat: Algorytmy redukcji szumów w obrazach medycznych CT i MRI oraz ich akceleracja na GPU
Ang.: Noise reduction algorithms for medical CT and MRI images and their GPU acceleration
Rodzaj: praca inżynierska

23.
Temat: Aplikacja mobilna wspomagająca rozpoznawanie miejsc z wykorzystaniem informacji wizyjnej
Ang.: A mobile application for place recognition based on visual information
Rodzaj: praca inżynierska

24.
Temat: Biblioteka przetwarzania obrazu dla programu ImageJ
Ang.: Image processing library for ImageJ
Rodzaj: praca inżynierska

25.
Temat: Automatyczna koloryzacja starych kreskówek (ew. filmów) (deep-learning)
Ang.: Automatic colorization of old grayscale cartoons (alternatively: movies) (deep-learning)
Rodzaj: praca magisterska (temat przydzielony)

26.
Temat: Określanie nastroju na podstawie zdjęć twarzy (deep-learning)
Ang.: Mood recognition from face images (deep-learning)
Rodzaj: praca magisterska

27.
Temat: Określanie wieku na podstawie zdjęć twarzy (deep-learning)
Ang.: Age recognition from face images (deep-learning)
Rodzaj: praca magisterska

28.
Temat: Aplikacja OCR na urządzenia mobilne
Ang.: A mobile OCR application
Rodzaj: praca magisterska

29.
Temat: Segmentacja centralnej o obwodowej strefy prostaty z obrazów T2 zależnych MRI w 3D
Ang.: Segmentation of central and perpherial zone of prostate based on T2 MRI scans in 3D
Rodzaj: praca magisterska

30.
Temat: Segmentacja płuc o ograniczonej przejrzystości z badań 3D TK
Ang.: Reduced opacity lung segmentation from 3D CT scans
Rodzaj: praca magisterska (temat przydzielony)

31.
Temat: Segmentacja drzewa oskrzelowego z trójwymiarowych badań CT pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej
Ang.: An airway tree segmentation form 3D CT images of patients with ARDS
Rodzaj: praca magisterska

32.
Temat: Projekt i implementacja aplikacji do segmentacji i wizualizacji danych trójwymiarowych danych medycznych z wykorzystaniem bibliotek ITK, VTK oraz QT
Ang.: ITK, VTK and QT based application for segmentation and visualization of 3D medical data - project and implementation
Rodzaj: praca magisterska

33.
Temat: Algorytmy wspomagania diagnostyki obrazowej raka prostaty na podstawie obrazów wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego
Ang.: Algorithms for computer aided diagnosis of prostate cancer based on multiparametric magnetic resonance images
Rodzaj: praca magisterska

34.
Temat: Aplikacja wspomagająca proces tworzenia i zarządzania planem zajęć
Ang.: An application for schedule creation and management
Rodzaj: praca magisterska

35.
Temat: Aplikacja do automatycznego katalogowania i grupowania tematycznego obrazów
Ang.: An application for an automatic grouping of images with respect to their content
Rodzaj: praca magisterska

36.
Temat: Redukcja efektu uśredniania w obrazach z tomografu komputerowego
Ang.: Reduction of partial volume effect in CT scans
Rodzaj: praca magisterska

37.
Temat: Algorytmy segmentacji obrazów na poziomie subpikselowym
Ang.: Image segmentation with subpixel accuracy
Rodzaj: praca magisterska

38.
Temat: Konwolucyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do segmentacji obrazów
Ang.: Application of convolutional neural networks to image segmentation
Rodzaj: praca magisterska

39.
Temat: Korekcja zniekształceń geometrycznych w obrazach cyfrowych
Ang.: Correction of geometrical distortions in digital images
Rodzaj: praca magisterska

40.
Temat: Algorytmy segmentacji i wizualizacji zmian chorobowych mózgu z trójwymiarowych obrazów CT i MRI
Ang.: Algorithms for segmentation and visualization of brain tumors in 3D CT and MRI images
Rodzaj: praca magisterska

(c) A. Fabijańska