KONTAKT
dr hab. inż. Anna FABIJAŃSKA, prof. PŁ

Instytut Informatyki Stosowanej
Politechniki Łódzkiej

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

(budynek Wydziału EEIiA)

pok. 316tel: (0-42) 631-27-50 wew. 316

e-mail: an_fab@kis.p.lodz.pl

 

 LOKALIZACJA NA MAPIE