RECENZJE

Poniżej zamieszczam wykaz recenzji, które wykonałam.

  RECENZJE W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH

    1. dr inż. Jacek Rumiński (2016)
Tytuł osi±gnięcia:
Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób
Uczelnia:
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
   

  RECENZJE DOKTORATÓW

    1. Alfredo Morales Pinzón, M.Sc. (2015)
Tytuł rozprawy:
Lung segmentation and airway tree matching: Application to aeration quantification in CT images of subjects with ARDS
Uczelnia:
University Claude Bernard Lyon 1, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), Francja
Data obrony: 16 styczeń 2016 r.
   
    2. Kristina Lidayova (2017)
Tytuł rozprawy:
Fast Methods for Vascular Segmentation Based on Approximate Skeleton Detection
Uczelnia:
Uppsala University, Faculty of Science and Technology
Data obrony: 22 maj 2017 r.
   
    3. mgr inż. Żaneta Swiderska-Chadaj (2017)
Tytuł rozprawy:
Metody analizy kontekstowej wirtualnych preparatów mikroskopowych do wspomagania diagnostyki patomorfologicznej
Uczelnia:
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Data obrony: 16 październik 2017 r.
   

  RECENZJE DLA CZASOPISM UWZGLĘDIONYCH W JCR

   

(c) A. Fabijańska