RECENZJE

Poniżej zamieszczam wykaz recenzji, które wykonałam.

  RECENZJE W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH

    1. dr inż. Jacek Rumiński (2016)
Tytuł osi±gnięcia:
Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób
Uczelnia:
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
   

  RECENZJE DOKTORATÓW

    1. Alfredo Morales Pinzón, M.Sc. (2015)
Tytuł rozprawy:
Lung segmentation and airway tree matching: Application to aeration quantification in CT images of subjects with ARDS
Uczelnia:
University Claude Bernard Lyon 1, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), Francja
Data obrony: 16 styczeń 2016 r.
   
    2. Kristina Lidayova (2017)
Tytuł rozprawy:
Fast Methods for Vascular Segmentation Based on Approximate Skeleton Detection
Uczelnia:
Uppsala University, Faculty of Science and Technology
Data obrony: 22 maj 2017 r.
   
    3. mgr inż. Żaneta Swiderska-Chadaj (2017)
Tytuł rozprawy:
Metody analizy kontekstowej wirtualnych preparatów mikroskopowych do wspomagania diagnostyki patomorfologicznej
Uczelnia:
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Data obrony: 16 październik 2017 r.
   

  RECENZJE DLA CZASOPISM UWZGLĘDIONYCH W JCR

   
 1. Advances in Mechanical Engineering (1)
 2. Biocybernetics and Biomedical Engineering (12)
 3. Circuits, Systems & Signal Processing (4)
 4. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (1)
 5. Computers in Biology and Medicine (2)
 6. Computer Methods and Programs in Biomedicine (1)
 7. Entropy (2)
 8. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing (1)
 9. EURASIP Journal on Image and Video Processing (1)
 10. IEEE Signal Processing Letters (2)
 11. IEEE Transactions on Medical Imaging (2)
 12. IEEE Transactions on Image Processing (3)
 13. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurements (4)
 14. IET Image Processing (27)
 15. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (5)
 16. Journal of Visual Communication and Image Representation (2)
 17. Measurement (2)
 18. Medical Image Analysis (4)
 19. Microgravity - Science and Technology (1)
 20. Textile Research Journal (2)

(c) A. Fabijańska