BIBLIOMETRIA

  WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE
MOICH PUBLIKACJI

      Cytowania: 697
-- bez autocytowań: 637
Index H: 14

      Cytowania: 923
-- bez autocytowań: 875
Index H: 15

      Cytowania: 1589
Index H: 19
Index i10: 38

 

 MOJE NAUKOWE PROFILE