PRACE DOKTORSKIE

Prowadzę prace doktorskie w dyscyplinie naukowej informatyka.

Tematyka badań naukowych, które mogą zostać zrealizowane pod moją opieką
w ramach pracy doktorskiej obejmuje szeroko pojęte wizję komputerową, metody sztucznej inteligencji oraz metody uczenia maszynowego, w tym:

  1. uczenie głębokie (deep learning) w przetwarzaniu i analizie obrazów cyfrowych, genomice oraz przetwarzaniu teksu,
  2. rozwój dedykowanych metod wspomagania medycznej diagnostyki obrazowej,
  3. segmentację i wizualizację trójwymiarowych danych obrazowych,
  4. przetwarzanie i analizę obrazów na urządzeniach mobilnych.
Studentów - przyszłych doktorantów - zainteresowanych możliwością wykonania pracy doktorskiej pod moim kierunkiem zapraszam do bezpośredniego kontaktu, w celu omówienia szczegółów moich propozycji tematów lub ich modyfikacji tak, aby jak najlepiej odpowiadały Państwa zainteresowaniom.

(c) A. Fabijańska