TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Poniżej zamieszczam propozycje tematów prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) na rok akademicki 2022/2023. Jestem również otwarta, na tematy prac dyplomowych sugerowane przez Studentów.
W takim wypadku, proszę o kontakt osobisty.

1.
Temat: Internetowy system rezerwacji sal dla Instytutu Informatyki Stosowanej
Ang.: Online room booking system for the Institute of Applied Computer Science
Rodzaj: praca inżynierska

2.
Temat: Generacja nagłówków funkcji w języku C na podstawie opisu tekstowego
Ang.: Function headers generation in C programming language based on the textual description
Rodzaj: praca magisterska

3.
Temat: Biblioteka do generowania schematów (rysunków) modeli sieci neuronowych
Ang.: Library for generating diagrams (drawings) of neural network models
Rodzaj: praca inżynierska

4.
Temat: Programowanie wizualne dla uczenia maszynowego (sieci neuronowych)
Ang.: Visual Programming for Machine Learning (Neural Networks)
Rodzaj: praca magisterska

5.
Temat: Uczenie samonadzorowane w segmentacji semantycznej obrazów
Ang.: Self-Supervised Learning for Semantic Segmentation
Rodzaj: praca magisterska

6.
Temat: Edytor wyników segmentacji obrazów komórek śródbłonka rogówki
Ang.: Corneal Endothelium Image Segmentation Editor
Rodzaj: praca inżynierska

7.
Temat: Interfejs graficzny aplikacji do rozpoznawania gatunków drzew na podstawie obrazów ich drewna
Ang.: User graphical interface of an application for wood species recognition based of wood images
Rodzaj: praca inżynierska

8.
Temat: Zastosowanie modeli sieci neuronowych typu transformer do segmentacji obrazów
Ang.:
Rodzaj: praca magisterska

9.
Temat: Poprawa jakości rekonstrukcji obrazów elektrycznej tomografii pojemnościowej z zastosowaniem grafowych sieci neuronowych
Ang.:
Rodzaj: praca magisterska

10.
Temat: Segmentacja płuc podczas oddechu z serii czasowych wolumetrycznych obrazów TK klatki piersiowej z wykorzystaniem modelu C-LSTM.
Ang.: Breathing lung segmentation from a time series of volumetric chest scans using a Convolutional LSTM (C-LSTM) model.
Rodzaj: praca magisterska

11.
Temat: Filtr upiększający (lub dodający makijaż) czasie konferencji on-line
Ang.: A touch up (or make up) filter for on-line meetings
Rodzaj: praca inżynierska lub magisterska

12.
Temat: Wizualizacja trójwymiarowych danych obrazowych z wykorzystaniem biblioteki VTK
Ang.: Visualization of 3D image data using VTK library
Rodzaj: praca inżynierska

13.
Temat: Przegląd i porównanie bibliotek do przetwarzania obrazów
Ang.: Review and comparison of image processing libraries
Rodzaj: praca inżynierska

14.
Temat: Aplikacja mobilna wspomagająca rozpoznawanie miejsc z wykorzystaniem informacji wizyjnej
Ang.: A mobile application for place recognition based on visual information
Rodzaj: praca inżynierska

15.
Temat: Segmentacja drzewa oskrzelowego z trójwymiarowych badań CT pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej
Ang.: An airway tree segmentation form 3D CT images of patients with ARDS
Rodzaj: praca magisterska

16.
Temat: Projekt i implementacja aplikacji do segmentacji i wizualizacji danych trójwymiarowych danych medycznych z wykorzystaniem bibliotek ITK, VTK oraz QT
Ang.: ITK, VTK and QT based application for segmentation and visualization of 3D medical data - project and implementation
Rodzaj: praca magisterska

(c) A. Fabijańska