PRACE DYPLOMOWE


69.
Temat: Website of a Working Group on Promoting Women's Participation in IT of Committee on Informatics of the Polish Academy of Sciences.
Obrona: 03.04.2023 r.
Rodzaj: praca inżynierska

68.
Temat: Przewidywanie wyników meczy NBA przy użyciu sieci neuronowych.
Obrona: 27.03.2023 r.
Rodzaj: praca inżynierska

67.
Temat: Grafowe sieci neuronowe w zastosowaniu do segmentacji obrazów komórek sródbłonka rogówki.
Obrona: 20.03.2023 r.
Rodzaj: praca magisterska

66.
Temat: Zastosowanie technik uczenia maszynowego w rozpoznawaniu znaków drogowych.
Obrona: 20.03.2023 r.
Rodzaj: praca inżynierska

65.
Temat: Okreslanie wieku na podstawie zdjęć twarzy z wykorzystaniem sieci neuronowych.
Obrona: 20.03.2023 r.
Rodzaj: praca magisterska

64.
Temat: Generacja muzyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Obrona: 20.03.2023 r.
Rodzaj: praca magisterska

63.
Temat: Automatyczna generacja kodu zródłowego w języku C przy użyciu sieci rekurencyjnych.
Obrona: 23.02.2023 r.
Rodzaj: praca magisterska

62.
Temat: Review and Comparison of Deep-Learning Libraries.
Obrona: 23.02.2023 r.
Rodzaj: praca inżynierska

61.
Temat: Viral DNA Sequence Representation Methods for Machine Learning Algorithms.
Obrona: 14.10.2022 r.
Rodzaj: praca magisterska

60.
Temat: Uczenie ze wzmocnieniem na przykładzie gry Sokoban.
Obrona: 14.10.2022 r.
Rodzaj: praca magisterska

59.
Temat: Detection and Classification of Printed Circuit Board Failures with Convolutional Neural Networks.
Obrona: 23.06.2022 r.
Rodzaj: praca inżynierska

58.
Temat: Comparison of quality assessment methods for enhanced resolution graph-based reconstructed images in 3D capacitance tomography.
Obrona: 09.03.2022 r.
Rodzaj: praca magisterska

57.
Temat: Interaktywna segmentacja obrazu przy użyciu splotowych sieci neuronowych.
Obrona: 09.03.2022 r.
Rodzaj: praca inżynierska

56.
Temat: Aplikacja analizująca w czasie rzeczywistym sentyment wpisów w mediach społecznościowych.
Obrona: 08.03.2022 r.
Rodzaj: praca magisterska

55.
Temat: Detekcja i kolorowanie postaci z monochromatycznych kreskówek przy pomocy splotowych sieci neuronowych.
Obrona: 10.02.2022 r.
Rodzaj: praca inżynierska

54.
Temat: Metoda Web Scraping w zastosowaniu do analizy danych związanych z pandemią COVID-19.
Obrona: 09.02.2022 r.
Rodzaj: praca magisterska

53.
Temat: Gender Bias in Visual Semantic Role Labeling: A Demonstration of Bias Mitigation Via Domain Independent Training.
Obrona: 18.12.2021 r.
Rodzaj: praca inżynierska

52.
Temat: Project and Implementation of an Editable Homepage of an Academic Teacher.
Obrona: 18.12.2021 r.
Rodzaj: praca inżynierska

51.
Temat: Analiza wpływu sztucznej augmentacji danych na dokładność rozpoznawania gatunków drzew na podstawie obrazów ich drewna z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych.
Obrona: 18.12.2021 r.
Rodzaj: praca inżynierska

50.
Temat: Segmentacja centralnej i obwodowej strefy prostaty z dwuwymiarowych obrazów MRI z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych.
Obrona: 18.12.2021 r.
Rodzaj: praca inżynierska

49.
Temat: Uczenie ze wzmocnieniem na przykładzie gry 2048.
Obrona: 18.10.2021 r.
Rodzaj: praca magisterska

48.
Temat: Aplikacja mobilna do rozpoznawania Polskiego Języka Migowego
Obrona: 02.07.2021 r.
Rodzaj: praca magisterska

47.
Temat: Aplikacja mobilna wspomagająca detekcję osób bez maseczki ochronnej z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych
Obrona: 18.12.2020 r.
Rodzaj: praca magisterska

46.
Temat: Analiza porównawcza złożoności czasowej i pamięciowej wybranych algorytmów sortowania
Obrona: 18.12.2020 r.
Rodzaj: praca inżynierska

45.
Temat: Segmentacja obrazów sródbłonka rogówki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych oraz uczenia ze słabym nadzorem
Obrona: 02.10.2020 r.
Rodzaj: praca magisterska

44.
Temat: Automatyczna ocena jakosci fotografii pod kątem możliwosci ich publikacji z wykorzystaniem sieci neuronowych
Obrona: 02.10.2020 r.
Rodzaj: praca inżynierska

43.
Temat: Badanie wpływu sztucznej augmentacji danych na dokładnosć segmentacji obrazów sródbłonka rogówki z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych
Obrona: 23.09.2020 r.
Rodzaj: praca inżynierska

42.
Temat: Aplikacja internetowa wspomagająca działanie kancelarii notarialnej
Obrona: 25.06.2020 r.
Rodzaj: praca inżynierska

41.
Temat: Rozpoznawanie emocji na podstawie obrazów twarzy przy użyciu głębokich sieci neuronowych
Obrona: 25.06.2020 r.
Rodzaj: praca magisterska

40.
Temat: Text conditioned Generative Adversarial Network for image generation
Obrona: 26.10.2019 r.
Rodzaj: praca magisterska

39.
Temat: EditNow! Chmurowa usługa edycji zdjęć z wykorzystaniem wybranych bibliotek graficznych i generowania odpowiadającego kodu w języku Python
Obrona: 26.10.2019 r.
Rodzaj: praca magisterska

38.
Temat: Aplikacja mobilna z modułem OCR wspomagająca robienie zakupów
Obrona: 14.02.2020 r.
Rodzaj: praca inżynierska

37.
Temat: Rhyming pass-phrase generation using Convolutional Neural Networks
Obrona: 23.10.2019 r.
Rodzaj: praca magisterska

36.
Temat: Segmentacja obrazów tomografii komputerowej płuc o ograniczonej przejrzystosci z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych
Obrona: 30.09.2019 r.
Rodzaj: praca magisterska

35.
Temat: Application of convolutional neural networks for automatic colorization of old grayscale cartoons
Obrona: 19.03.2019 r.
Rodzaj: praca magisterska

34.
Temat: Detekcja wczesnych stadiów chorób wsród zwierząt hodowlanych przy wykorzystaniu termografii oraz statystycznych metod przetwarzania danych
Obrona: praca magisterska, wyróżniona w konkursie NOT
Rodzaj: 09.07.2018 r.

33.
Temat: Aplikacja mobilna na platformę Android wspomagająca prowadzenie turniejów gier.
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 12.02.2018 r.

32.
Temat: Aplikacja mobilna na platformę Android wspomagająca organizację spotkań grupowych
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 08.02.2018 r.

31.
Temat: Aplikacja internetowa w technologii Angular 2/4 wspomagająca organizację spotkań grupowych - projekt i implementacja
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 08.02.2018 r.

30.
Temat: Aplikacja internetowa do rezerwacji sal dydaktycznych wykonana z wykorzystaniem frameworka Django
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 17.10.2017 r.

29.
Temat: Implementation of tree-ring detection algorithms for wood-core images
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 16.02.2017 r.

28.
Temat: System przechowywania obrazowych danych medycznych w chmurze
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 16.11.2016 r.

27.
Temat: Internetowy system zarządzania gabinetem lekarskim
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 12.07.2016 r.

26.
Temat: Automatic generation of unit tests for algebraic expressions using decision tables
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 20.04.2016 r.

25.
Temat: Source code refactoring to design patterns
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 13.10.2015 r.

24.
Temat: Algorytmy sortowania - interaktywny portal dydaktyczny
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 13.10.2015 r.

23.
Temat: Vehicle tracking and monitoring system for mobile devices
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 25.03.2015 r.

22.
Temat: Internetowy portal przedmiotu podstawy programowania
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 04.03.2015

21.
Temat: Biblioteka graficzna dla języka Python 3
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 12.02.2015

20.
Temat: Czytnik interaktywnych dokumentów EPUB3 na urządzenia mobilne
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 05.10.2014 r.

19.
Temat: System wspomagania rozliczenia wykonania powierzonych zajęć dydaktycznych
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 20.03.2013 r.

18.
Temat: System zarządzania szkoleniami dedykowanymi
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 13.03.2013 r.

17.
Temat: Edytor wolumetrycznych obrazów medycznych
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 31.10.2012 r.

16.
Temat: Internetowy system zapisu studentów na zajęcia
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 19.03.2012 r.

15.
Temat: Optymalizacja i pozycjonowanie stron WWW z wykorzystaniem technik white hat
Obrona: 19.03.2012 r.
Rodzaj: praca magisterska

14.
Temat: Interaktywny kurs programowania w języku Java
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 29.06.2011 r.

13.
Temat: Edge detection in images of heat-emitting objects
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 26.05.2011 r.

12.
Temat: Zabezpieczanie dostępu do usług w lokalnych sieciach komputerowych
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 16.05.2011 r.

11.
Temat: Współpraca różnych systemów operacyjnych w ramach struktury Active Directory
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 05.05.2011 r.

10.
Temat: Analiza porównawcza metod redukcji szumów w obrazach cyfrowych
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 18.04.2011 r.

9.
Temat: Edytor plików graficznych
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 03.03.2011 r.

8.
Temat: Aplikacja wspomagająca wspomagająca handel na internetowych portalach aukcyjnych wykorzystująca zintegrowany język zapytań LINQ
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 14.02.2011

7.
Temat: Centralne systemy zarządzania zasobami i uwierzytelniania
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 16.11.2010 r.

6.
Temat: Internetowa baza ofert turystycznych dla potrzeb EURO 2012
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 22.06.2010 r.

5.
Temat: Internetowy dziennik jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela akademickiego
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 23.02.2010 r.

4.
Temat: System zarządzania statystykami koszykarskimi wraz z ich wizualizacją na stronie internetowej
Obrona: praca inżynierska
Rodzaj: 07.07.2009 r.

3.
Temat: Portal zarządzania kursami Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oparty o technologię ASP.NET
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 27.05.2009 r.

2.
Temat: Portal konferencji naukowej Industrial Based Computer Systems
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 05.05.2009 r.

1.
Temat: Trójwarstwowa platforma raportowa jako narzędzie wspomagające procesy biznesowe
Obrona: praca magisterska
Rodzaj: 16.10.2008 r.

(c) A. Fabijańska