GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE

  Projekty, które aktualnie realizuję:

1.
Temat: Pierwszy innowacyjny system dla spółek notowanych oparty na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym dedykowanego do czynników ESG
Typ: Szybka scieżka (NCBR)
Charakter udziału: Ekspert ds. uczenia maszynowego
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0667/21
Okres realizacji: kwiecień 2022 - pazdziernik 2024

  Projekty, które zakończyłam:

1.
Temat: Innowacyjny system rekomendacji i dopasowywania inwestorów instytucjonalnych dla spółek giełdowych oparty na sztucznej inteligencji, w tym text miningu i uczeniu maszynowym
Typ: Szybka scieżka (NCBR)
Charakter udziału: Ekspert ds. uczenia maszynowego
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0955/19
Okres realizacji: czerwiec 2020 - grudzień 2022

2.
Temat: DeepVesselNets: Rekonstrukcja naczyń krwionoœnych z obrazów medycznych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Typ: POLONIUM 2019
Charakter udziału: koordynator projektu po stronie polskiej
(projekt realizowany przy współpracy z Francją)
Nr umowy:
Okres realizacji: styczeń 2020 - grudzień 2021

3.
Temat: Ocena stopnia upowietrzenia płuc u pacjentów z zespołem ostrej niewydolnoœci oddechowej (ARDS) na podstawie wolumetrycznych obrazów z tomografu komputerowego
Typ: POLONIUM 2016
Charakter udziału: koordynator projektu po stronie polskiej
(projekt realizowany przy współpracy z Francją)
Nr umowy: 34852WG
Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2017

4.
Temat: System komputerowego wspomagania diagnostyki obrazowej zmian chorobowych mózgu u dzieci
Typ: Iuventus Plus
Charakter udziału: kierownik, główny wykonawca
Nr umowy: IP2012 011272
Okres realizacji: lipiec 2013 - lipiec 2015

5.
Temat: Nowoczesne algorytmy segmentacji obrazów i ekstrakcji obiektów dla potrzeb przemysłowych i biomedycznych systemów wizyjnych
Typ: habilitacyjny
Charakter udziału: kierownik, główny wykonawca
Nr umowy: N N516 490439
Okres realizacji: październik 2010 - wrzesień 2012

6.
Temat: Nowoczesne algorytmy przetwarzania i analizy obrazów w pomiarach napięcia powierzchniowego i kątów zwilżania materiałów w wysokich temperaturach
Typ: własny
Charakter udziału: wykonawca
Nr umowy: N N519 403037
Okres realizacji: październik 2009 - wrzesień 2011

7.
Typ: Stypendysta, w ramach projektu Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych
Nr umowy: 45/U/2/I/DMS/2008
Okres realizacji: grudzień 2008 - listopad 2009

8.
Temat: Badanie i korekcja wpływu wad elementów składowych systemów wizyjnych na jakość wyników segmentacji obrazów
Typ: własny, w ramach projektu Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów WIDDOK współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR, Działanie 2.6 oraz Budżetu Państwa
Charakter udziału: kierownik, główny wykonawca
Nr umowy: WIDDOK/SC/2006/16
Okres realizacji: maj 2006 - wrzesień 2007

(c) A. Fabijańska