WITAM NA MOJEJ STRONIE

prof. dr hab. inż. ANNA FABIJAŃSKA

  Ukończyłam studia dzienne magisterskie o kierunku Informatyka oraz studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Anna Fabijańska  
  Posiadam tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Pracuję w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Jestem również członkiem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz byłym członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2016-2021).
Moja praca naukowo-badawcza związana jest
z wizją komputerową, głównie przetwarzaniem i analizą obrazów cyfrowych, uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją
w tym sieciami neuronowymi i uczeniem głębokim. Koncentruje się na aplikacjach naukowych, przemysłowych i medycznych. Rozprawę habilitacyjną związaną z ww. tematyką przygotowałam w ramach grantu przyznanego mi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2010-2012. Byłam również: stypendystką MNiSzW w ramach programu dla wybitnych młodych naukowców w latach 2013-2016, stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2011 oraz kierownikiem grantu w ramach projektu Iuventus Plus w latach 2013-2015. Byłam również beneficjentem stypendium profesorskiego przyznanego mi przez J.M. Rektora PŁ w ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej.
Po dokładniejsze informacje, zapraszam do działów: Granty, Publikacje i Postery.
 

(c) A.Fabijańska